Poludnica

Renkontiĝo de E-vojaĝantoj

Enkonduko Aktualaĵoj Interesaĵoj Kalendaro

POLUDNICA

en la jaro 2017 okazos la 35-an fojon

Internacia renkontiĝo de vojaĝantoj-esperantistoj

 

 1. Enkonduko

  Poludnica estas monto en Malaltaj Tatroj en Slovakio. Ĝi estas alta 1 549 m super la maro. El geografia vidpunkto Poludnica estas fino de norden celanta montdorso. Laŭ ĝi esperantistoj nomas la tradician vintran renkontiĝon de esperantistoj–vojaĝantoj kaj turistoj ekde la jaro 1983. La kuranta kvara jardeko de la renkontiĝoj jam havas internacian karakteron kun riĉa kelktaga programo, kie krom turismaj programeroj estas pluraj sportaj aktivecoj, prelegoj pri vojaĝoj el la tuta mondo kaj informoj pri praktikaj scioj de vojaĝantoj.

 1. Dato: 5. – 8. januaro 2017

 2. Ĉeftemo:  G E O K A Ŝ A D O

 3. Loko: Villa VICTORIA, vilaĝo Liptovský Ján

  Malaltaj Tatroj, Liptov-regiono, Slovakio
  Vidu mapojn de Slovakio, Liptov-regiono, vilaĝo Liptovský Ján kaj ttt-paĝo:

  http://www.villavictoria.sk/

 4. Programo:

  Geokaŝado – prelegoj, instruado kaj praktiko
  Vintraj turismaj ekskursoj (Ďumbier – la plej alta pinto en Malaltaj Tatroj, Demänova valo)
  Prelegoj pri vojaĝoj el la tuta mondo
  Fotoekspozicio kaj filmetoj pri vojaĝoj
  Geografia konkurso kaj instruado
  Naĝado en termala baseno, saŭno
  Skikurado kaj skiado
  Supreniro al Poludnica, konstruo de E-obo
  Amuziĝo
  Novaj aktivecoj en Esperanto

 5. Kontaktoj kaj informoj:

  Per interneto: sur paĝo www.poludnica.esperanto.sk
  Retpoŝte: poludnica83 ĉe gmail.com
  Per poŝte: Liptova Esperanto-klubo, Školská ul. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš

 6. Aliĝilo:
  sur la paĝo www.poludnica.esperanto.sk


 7. Aliĝkotizo:

  - ĝis la 15-a de septembro 2016: 10 €

  - poste: 15 €


 8. Loĝado kaj manĝado

  En Villa VICTORIA, vilaĝo Liptovský Ján en 2, 3 kaj 4 litaj ĉambroj. 

  http://www.villavictoria.sk/


  Loĝado:

  - ĝis la 30-a de novembro 2016: 15 € por unu persono, unu lito kaj unu nokto (inkluzivas 1 € loka takso)

  - poste: ne estos garantiita loĝado kaj prezoj, la loĝadon mendos ĉiu partoprenanto mem rekte je la ttt-paĝo !!!

  Manĝado:

  - matenmanĝo: 5 €

  - tagmanĝo: 5 €

  - vespermanĝo: 5 €

  Atenton ! La mendo estos akceptita nur post pago de 50% antaŭpago.

 9. Pagmanieroj

  Pagoj de eksterlando: IBAN SK5184100000001100047062, BIC/SWIFT kodo de ZUNO BANK estas RIDBSKBX
  (Ĉe la pagoj de eksterlando al banko-konto bonvolu aranĝi, ke la ĝir-kotizon pagos vi kiel sendanto, alikaze dum la aranĝo ni devos repostuli de vi la sumon, deprenitan de la sendita mono).
  Pagoj de Slovakio: IBAN SK5184100000001100047062 (ZUNO BANK)
  UEA-konto: vajs-z (Se vi pagos per via UEA-konto, bonvolu sendi la ĝir-mesaĝon, krom al UEA-oficejo, kopie ankaŭ al la adreso poludnica83 ĉe gmail.com)

  Rimarkoj: Ĉe sendado de mono en la kampo "Mesaĝo por ricevonto" bonvolu skribi Poludnica 2017 kaj via nomo.